Dendrocopos minor

RO: Ciocănitoarea pestriţă mică
DE: Kleinspecht
EN: Lesser Spotted Woodpecker
HU: Kis fakopáncs

Leave a Reply